Feiten

We ademen zoals we leven: haastig!

Haastige en gestresseerde mensen hebben de neiging zo kort en ondiep te ademen dat ze bijna hyperventileren.

Onder die omstandigheden gaat de ingeademde lucht zo snel door de longen dat er geen tijd meer is om door de lichaamscellen geabsorbeerd te worden.