Feiten

Ademen gebeurt in 2 fasen: inademing en uitademing

Inademen brengt lucht in de longen en zuurstof in de lichaamscellen.

Uitademen verwijdert de lucht uit de longen en de CO2 uit het lichaam.

Als we niet diep genoeg inademen is de wisselwerking slecht en dat veroorzaakt hoofdpijn, verstrooidheid, duizeligheid, moeheid en andere kwalen.