Inademing

Een gepatenteerd mechanisme initieert en ondersteunt optimale inademing die vanuit de buik komt en verder gaat tot het sleutelbeen waar het volume ingeademde lucht zijn maximum bereikt.
Betere zuurstoftoevoer aan alle organen….

Uitademing

Het mechanisme werkt in omgekeerde richting wat tot een volledige uitademing leidt.
Resultaat : betere uitstoot van CO2 en een gevoel van rust en welzijn